Wat biedt Bouwkundig Adviesbureau Brugman u aan:

Stacks Image 779

Inspectie en Rapportage:

Wij kunnen de staat van onderhoud van uw vastgoed deskundig in kaart brengen. Wij doen dit in de vorm van een uitgebreide technische rapportage met aanbevelingen. Hierin staan ook de economische consequenties van de aanbevelingen en eventuele alternatieven. De kostenaspecten worden in een begroting over tien jaar gezet.

Presentatie en uitleg:

Wij kunnen onze bevindingen presenteren en uitleggen in vergaderingen van VVE’s of beheerders. Daarin kunnen wij zowel technisch als kostentechnisch adviseren wat de mogelijke opties zijn.

Uitbesteding onderhoudswerken:

Na het maken van uw keuzes kunnen wij u assisteren met het doen van aanbestedingen bij uitvoerende bedrijven en eventueel de uitvoering daarvan controleren. In onze rapportage staat een deskundige inschatting van te maken kosten. Deze zijn in de onderhandeling met aannemers van grote waarde.

W.Brugman - Deutzhof 45 - 1566 CP - Assendelft - 06-24241710 - info@brugmanbouwadvies.nl


Bookmark and Share