Onderhoudsaspecten: Advies en rapportage.

Onderhoud bepaalt voor een groot gedeelte de levensduur, uitstraling en marktwaarde van vastgoed. Het is dan ook van belang dat preventief- en correctief onderhoud op tijd en vakkundig wordt uitgevoerd. Het is daarom noodzakelijk dat er deskundig naar het vastgoed wordt gekeken en de staat van onderhoud, c.q. gebreken in kaart worden gebracht.
Bouwkundig adviesbureau Brugman doet dit door middel van een rapportage. De financiële aspecten van het advies worden in de rapportage opgenomen in een begroting voor de komende tien jaar.
onderhoudsaspecten advies en rapportage Bouwkundig Adviesbureau Brugman

Onderhoudsaspecten: Bouwkundig

beton rot oplossen
Bouwen is een complexe materie, we leren nog elke dag en worden steeds inventiever in het vinden van nieuwe methodes en oplossingen. Soms wordt er nog wel gesproken over onderhoudsvrije materialen, uiteindelijk blijken deze slechts onderhoudsarm te zijn. Een aantal concrete voorbeelden van bouwkundige problemen die geregeld voorkomen:
1. Beton zou het eeuwige leven hebben, we weten inmiddels dat ook beton door carbonatatie vochtgevoelig wordt en wanneer de wapening gaat roesten schades ontstaan en in het ergste geval balkons of hele galerijen naar beneden komen.
2. Denk ook aan gemetselde gevels die bij een harde storm uitwaaien als gevolg van doorgeroeste ankers.
3. Verzakkingen kunnen optreden als gevolg van een slechte fundering, paalrot, te zware belasting of bouwactiviteiten in de omgeving.
4. Houtaantastende schimmels in de kruipruimte als gevolg van een vochtige kruipruimte.
Bouwkundig Adviesbureau Brugman kan bouwkundige problemen zoals hierboven geschetst in een vroeg stadium constateren en hoe deze op te lossen of de nadelige effecten er van te verminderen. Wij kunnen u inzicht geven in oorzaken, oplossingen en vooral de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Onderhoudsaspecten: Dakbedekking

Dakbedekking is voor velen zonder meer een apart verhaal. Voor velen gaat het nog over dakleer of teer. De huidige dakbedekkingsmaterialen zijn dusdanig ontwikkeld dat er een (lange) levensduur van 25 tot 30 jaar verwacht mag worden. Binnen deze materie zijn er vele mogelijkheden die de keuze bemoeilijken. Daarnaast spelen er nog vele andere technische zaken
Bouwkundig Adviesbureau Brugman kan voor u risicoinventarisaties en evaluaties maken en de hieruit volgende veiligheidsvoorzieningen opnemen in de MJOB. (MeerJarig Onderhouds en Beheersplan).
Dakbedekking brugman bouwadvies

Onderhoudsaspecten: Schilderwerk

Stacks Image 580
Verven kan iedereen maar schilderen is een vak.
Schilderwerk is binnen een regulier onderhoudsplan de meest kostbare post en dit komt door de frequentie van schilderwerk en doordat een groot deel van de kosten bestaat uit arbeid en slechts een klein deel aan verf. Anderzijds zijn er bijkomende kosten zoals steigerwerk, herstel van houtrot, herstellen van kitvoegen enz. De meeste schildersystemen zijn gebaseerd of een cyclus van 6 a 7 jaar, maar ook een cyclus van 10 jaar is mogelijk waarbij veelal in het 6 jaar een zogenaamde controle of bijwerkbeurt wordt toegepast.
Bouwkundig Adviesbureau Brugman kan u adviseren wat u aan uw schilderwerk moet laten doen en wanneer dat moet gebeuren. Voor u levert dit een duidelijk inzicht op in de te maken kosten en geeft u de mogelijkheid deze over de langere termijn te plannen.

Onderhoudsaspecten: Installaties en Storingen

Het is erg vervelend als blijkt dat uw lift defect is indien u met volle tassen voor de deur staat of dat de CV uitvalt net als de temperaturen in de herfst snel gaan dalen. Heeft u hiervoor een storingscontract afgesloten dan zal een reparatie niet lang op zich doen wachten, maar met onderhoudscontracten kunnen dergelijke problemen meestal geheel worden voorkomen.
Bouwkundig Adviesbureau Brugman brengt al deze aspecten voor u in kaart en adviseert oplossingen, zodat nare verassingen zoals deze tot een minimum beperkt blijven.
Stacks Image 771

Onderhoudsaspecten: Energie

zonnepanelen bouwkundigadviesbureau
De kosten van energie zoals gas en electra zijn enorm gestegen en deze stijging is zeker nog niet ten einde. Veel energie kan worden bespaard door het isoleren van de woning/object. Men kan hierbij denken aan het plaasten van isolatieglas en dak/gevel isolatie. Helaas kan ondeskundig isoleren weer leiden tot vochtproblemen, met als gevolg een ongezond binnenmilieu en alle gevolgen daar weer van. Daarnaast komen er steeds meer alternatieve methoden om energie te besparen: denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van LED verlichting of zonnepanelen.
Bouwkundig Adviesbureau Brugman kan u de laatste ontwikkelingen op dit gebied presenteren en de voor- en nadelen van toepassing in uw concrete situatie beoordelen. Het bepalen van het energielabel van uw vastgoed, belangrijk bij verkoop, is ook mogelijk.

Onderhoudsapecten: Asbest

Wist u dat er vele producten zijn waar asbest in is verwerkt zonder dat dit opvalt? Het meest bekende gebruik van asbest is in de golfplaten die vaak in bergingen zijn gemonteerd, maar er zijn ook talloze minder bekende plekken waar vaak asbest in zit. Zo lang u er niet in boort of zaagt levert dit asbest geen problemen op, maar het is belangrijk om te weten of het in uw pand zit en zo ja waar het zit, zodat eventueel gevaarlijke situaties met het asbest kunnen worden vermeden.
Bouwkundig Adviesbureau Brugman kan u helpen met de identificatie van een dergelijke situatie en bij problemen een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf inschakelen dat onderzoek en verwijdering kan doen.
Stacks Image 680

W.Brugman - Deutzhof 45 - 1566 CP - Assendelft - 06-24241710 - info@brugmanbouwadvies.nl


Bookmark and Share